کاملترین افزونه تخفیف دهی ووکامرس

  • تخفیف برای مشتریان وفادار
  • تخفیف بر اساس روش پرداخت
  • تخفیف برای عضو های خبرنامه
  • تخفیف بر اساس نام دامنه مشتری
  • تخفیف بر اساس کشور یا استان ارسالی
  • تخفیف برای خرید عمده
  • تخفیف بر اساس تعداد سفارش
  • اهدای هدیه مجانی
  • تخفیف بر روی هزینه حمل و نقل
  • تخفیف برای مشتریان وفادار

ویژگی های افزونه

برخصی از ویژگی های افزونه به صورت دسته بندی شده

تخفیف فروش عمده

تعیین تخفیف فروش عمده بر اساس درصد ، مقدار ثابت یا مقدار جدید برای خرید تعداد بالای محصولات. یکی از استراتژی فروشندگان برای فروش سریعتر محصولات با فروش کم است

تخفیف برپایه مشتری

ایجاد انواع تخفیف بر اساس نوع مشتریان شما، تخفیف بر اساس اینکه مشتریان به گروه خاصی تعلق داشته یا نقش خاصی در سایت شما داشته باشند و یا بر اساس دامنه ایمیل آنها تخفیف تعلق گیرد

تخفیف برپایه وفاداری مشتری

ایجاد تخفیف بر اساس سفارش های انجام شده مشتری،این تخفیف ها  می تواند برای سفارش اول مشتری، بیشتری از 1 یا تعداد ایتم سفارش شده مشتری در فروشگاه باشد